Doorgaan naar artikel

Privacybeleid

Lees hier ons privacybeleid

Privacybeleid
Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die wet verplicht een werkgever onder meer om sollicitanten te informeren over de persoonsgegevens die de werkgever van hen verwerkt.

Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die bedrijven, vallend onder Diamond Building (hierna te noemen Diamond Building), verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Diamond Building gaat zorgvuldig om met gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking AVG-compliant is.

Verwerkingsdoeleinden
Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.

Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

  • Wervings- en selectiedoeleinden;
  • Om contact met jou op te nemen naar aanleiding van je sollicitatie;
  • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert.

Verwerkingsgrondslag
Met het verzenden van persoonlijke gegevens via werkenbijdiamondbuilding.nl geeft de betrokkene aan Diamond Building uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken.

 

Te verwerken gegevens
Als je solliciteert op een vacature via de website werkenbijdiamondbuilding.nl, wordt je gevraagd om de benodigde persoonsgegevens te verstrekken, zoals je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, CV en motivatiebrief.

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de volgende gegevens verwerken:

  • Je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleiding(en), beschikbaarheid, CV en je motivatie.
  • Aantekeningen van het sollicitatiegesprek

Vertrouwelijkheid
Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Bewaartermijnen gegevens van sollicitanten
De door jou aan Diamond Building verstrekte persoonsgegevens worden door Diamond Building bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Diamond Building, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.